2017 yilindan itibaren "MrTEK" marka ismi yerine

"Etulia Teknoloji" olarak devam ediyoruz.www.etulia.com